Regulamin

Poniżej pragniemy przedstawić Państwu regulamin, który stanowi podstawę przygotowania i realizacji Państwa zakupów. Na stronie www.oncasklep.pl oferujemy Państwu nabycie produktów firmy ONCA.

 • 1. Postanowienia ogólne

 1. W niniejszym regulaminie zostały  określone zasady zawierania umów na odległość, w tym składania i realizacji zamówień, a także reklamacji i zwrotu nabytego towaru.
 2. Niniejszy regulamin dotyczy zamówień składanych od dnia 1 września 2017 r.
 3. Sklep internetowy pod adresem: www.oncasklep.pl prowadzony jest przez oficjalnego przedstawiciela na terenie Polski marki ONCA tj firmę Capra Sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu, przy ul. Kopystyńskiego 5, NIP 7922299092, REGON 367529064, KRS 0000682613
 4. Wszystkie produkty, które oferowane są w sklepie www.oncasklep.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, jak również zostały legalnie wprowadzone do obrotu. Przedmiotem świadczenia, o którym mowa w niniejszym regulaminie jest sprzedaż produktów na stronie internetowej: www.oncasklep.pl w elektronicznej formie porozumiewania się pomiędzy dwoma stronami.
 • 2. Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony internetowej www.oncasklep.pl przez 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia przyjmowane są również telefonicznie pod numerem 794 252 742 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00 i w soboty w godz. 8:00 – 15:00.
 2. Kliknięcie przycisku „potwierdź zamówienie” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku oraz wypełnienie formularza zgodnie z podanymi w nim instrukcjami. Zawarcie umowy wiążącej następuje wraz z otrzymaniem przez Państwo potwierdzenia zamówienia. Na www.oncasklep.pl umowy zawierane są w języku polskim lub angielskim.
 3. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje droga e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie zamówionych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki/odbioru). Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia produktu. Za zgodą klienta, potwierdzenie zostanie przesłane na adres poczty e-mail klienta.
 4. Zasadniczo oferujemy następujące rodzaje płatności: za pobraniem przy odbiorze produktów lub przelewem na konto firmy Capra Sp z o.o. wskazane w drodze e-mail.
 5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – w chwili skutecznego złożenia zamówienia,
  • w przypadku płatności przelewem – w chwili wpływu środków pieniężnych na konto Capra Sp. z o.o.
 6. Do każdego zamówienia zostanie dołączona faktura VAT.
 7. Informacje o dostępności oferowanych na stronie internetowej produktów są podane w opisie danego produktu (możliwe opcje: wysyłka w 48 godziny, wysyłka w 2 dni, wysyłka w 3-5 dni, wysyłka do 14 dni tylko w przypadku niedostępności towaru i po indywidualnym kontakcie. W przypadku niedostępności towaru zamówienie nie będzie realizowane do czasu uzupełnienia stanów magazynowych.
 8. Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek Vat w aktualnie obowiązującej wysokości. Klient będzie każdorazowo informowany o łącznej cenie za zamówiony produkt w szczególności o opłatach za transport. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży towar pozostaje naszą własnością.
 9. Mogą Państwo anulować złożone zamówienie telefonicznie pod numerem 794 252 742 bądź wysyłając e- mail na adres: info@oncasklep.pl
 10. Sprzedawca każdorazowo zapewni klienta w momencie składania zamówienia, aby klient wyraźnie potwierdził, iż złożone zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 

 • 3. Dostawa i odbiór produktu – ceny i koszty wysyłki

 1. Produkty zamówione w sklepie internetowym dostarczane są na terenie kraju za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 2. Zamówienia realizowane są w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych, pod warunkiem wybrania opcji za pobraniem. Natomiast, jeżeli wybrano opcję płatności przelewem, produkt zostanie wysłany w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Capra Sp. z o.o.
 3. Jeżeli zamówienie zostało złożone w dniach od poniedziałku do piątku do godziny 12.00 zamówienie zostanie wysłane w tym samym dniu roboczym (chyba, że jest to dzień uznany za ustawowo wolny od pracy. W tym przypadku zamówienie będzie realizowane w najbliższym możliwym dniu roboczym). Jeżeli zamówienie zostanie złożone po godzinie 12.00 danego dnia roboczego, towar będzie wysłany w następnym dniu roboczym, chyba że ten dzień uznany jest za ustawowo wolny od pracy, wtedy produkt zostanie wysłany w najbliższym możliwym dniu roboczym.
 4. Jeżeli przesyłka nie dotrze na wskazany adres do doręczeń w ciągu 3 (trzech) dni roboczych prosimy Państwa o skontaktowanie się ze sklepem www.oncasklep.pl droga telefoniczną lub e-mailową, celem rozwiązania zaistniałego problemu.
 5. Koszt dostarczenia zamówionych produktów na terenie Polski jest stały i wynosi: 25 zł w przypadku doręczenia przez Pocztę Polską lub 17,99 zł przez  kuriera.  Dotyczy zarówno zamówień składanych przy przedpłacie, jak i za pobraniem.
 6. W przypadku złożenia zamówienia o wartości powyżej 800,00 zł koszty wysyłki na terenie kraju (Polski) ponosi sklep internetowy www.oncasklep.pl.
 7. Koszty wysyłki poza granice RP ponosi klient i zależą od kraju dostawy oraz łącznej wagi zamówionych produktów.
 8. W dniu wysyłki zamówienia klient jest dodatkowo informowany pocztą e-mail.
 9. Kupony promocyjne nie mogą być nabyte drogą kupna, lecz pozyskiwane są jedynie w ramach kampanii reklamowych i mają określony okres ważności. Z akcji promocyjnej mogą  zostać wykluczone niektóre produkty. Nie można otrzymać zwrotu kuponu rabatowego, kiedy towar zostanie całkowicie lub częściowo zwrócony.
 10. www.oncasklep.pl uwzględnia kupony promocyjne wykorzystywane jedynie przed zakończeniem procedury zamawiania. Wykorzystanie późniejsze nie jest możliwe. Kupony nie będą realizowane podczas zamówienia składanego telefonicznie bądź mailowego.
 • 4. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn w terminie czternastu dni od dnia odebrania produktu poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie woli o odstąpieniu mogą Państwo sporządzić w dowolnej formie pisemnej i przesłać w postaci papierowej na adres wspomniany w pkt. 1 lub w formie elektronicznej: info@oncasklep.pl. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy w sposób i na zasadach wskazanych w ust. poprzednim umowa uważana jest za niezawartą, a klient zwolniony jest od wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wraz z odsyłanym produktem klient jest zobowiązany do zwrotu produktów otrzymanych gratisowo.
 3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia w którym Klient odstąpił od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia klienta od umowy zwrot wpłaconej przez Państwa kwoty nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na podany przez klienta rachunek bankowy lub w inny wskazany sposób.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania przez niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 6. Koszty przesyłki w przypadki odstąpienia od umowy ponosi Klient.
 • 5. Reklamacje

 1. Sklep internetowy www.oncasklep.pl rozpatruje reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego (art. 556-5764, Dz.U z 18.05.1964 r Nr 16 poz. 93 ze zm), oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. www.oncasklep.pl odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem jednego roku od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
 4. Klient może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 5. Reklamacje nabytego produktu mogą Państwo sporządzić w dowolnej formie pisemnej i przesłać na adres: Reklamacje Capra Sp. z o.o. ul. Kopystyńskiego 5, 37-500 Jarosław,
 • 6. Prawa autorskie

 1. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do zdjęć oraz wszystkich tekstów znajdujących się na stronie sklepu internetowego www.oncasklep.pl należą do sklepu. Z chwilą nabycia produktu, majątkowe prawa autorskie do zdjęć, tekstów nie przechodzą na klienta.
 2. Wykorzystanie materiałów, w tym zdjęć i tekstów zawartych na stronie internetowej www.oncasklep.pl bez zgody ich autora czy posiadacza majątkowych praw autorskich, dla jakichkolwiek celów innych niż związanych z produktami www.oncasklep.pl, stanowi naruszenie prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskaniem korzyści materialnych.
 • 7. Ochrona danych osobowych

 1. Capra Sp. Z o.o. przetwarza dane osobowe Klienta podane przez niego w procesie uruchamiania zamówienia w celu zawarcia i wykonania umowy zawieranej z Klientem w oparciu o treść niniejszego Regulaminu. Podanie ww. danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zamówienia.
 2. Klient klikając na przycisk „potwierdź zamówienie” zgadza się, by powierzone dane osobowe były wykorzystane w celu realizacji umowy i wysyłki zamówienia.
 3. W procedurze uruchomienia zamówienia Klient może udzielić dodatkowo zgody na przetwarzanie jego danych (e-mail) w celach innych niż wskazany w pkt. 7 ust. 2 powyżej (calach marketingowych spółki Capra- produktach i promocjach oferowanych przez www.oncasklep.pl). Każdorazowo zgoda taka udzielana będzie w celu i zakresie opisanym w treści indywidualnego oświadczenia zaznaczanego przez Klienta w procedurze zamówienia. Podanie danych i udzielenie zgód w zakresie, o którym mowa w niniejszym ust. 3 jest dobrowolne.
 4. Administratorem danych jest Capra Sp. z o.o. Pełne dane Administratora: Capra Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Kopystyńskiego 5 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. Jarosławia Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000682613, z kapitałem zakładowym w kwocie 200 000 zł (w całości wpłaconym), NIP: 7922299092, REGON 367529064, Telefon: 794 252 742, adres e-mail info@oncasklep.pl
 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej jest odpowiednio: udzielona zgoda – w przypadku udzielenia zgody w calach marketingowych, o której mowa w ust. 3 i konieczność przetwarzania danych w celu wykonania zamówienia, o której mowa w ust. 2. Dane uzyskane na podstawie zgody ust. 3 przetwarzane będą w celu określonym w treści zgody; pozostałe dane będą przetwarzane w celu wykonania zamówienia. Dane w ust. 2 mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom obsługującym administratora (tj. Biuro rachunkowe, firma kurierska, Poczta Polska, firma IT). Dane uzyskane na podstawie zgody ust. 3 będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej zgody; dane przetwarzane w celu realizacji zamówienia- przez czas jego realizacji i w okresie przedawnienia roszczeń z jego wynikających, w tym roszczeń organów publicznych (podatkowych). Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie w dowolnej formie za pomocą e-maila lub listownie. Użytkownik ma również prawo żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, sprzeciwu wobec przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.
 2. Działania Klienta skutkujące utratą przez Capra sp. Z o.o prawa do przetwarzania danych, o których mowa w pkt 7 ust. 2 powyżej mogą uniemożliwić realizację przez Capra sp. Z o.o zamówienia.
 3. Zwieńczenie realizacji zamówienia lub rezygnacja z niego nie powodują utraty ważności zgody, o których mowa w pkt 7 ust. 3.

 

 • Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego lub innych właściwych aktów prawnych w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
 2. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 

 

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search